VietnamVIETNAM

CÓ PHẢI CÁ NGỪ AYAM BRAND™ CỦA CHÚNG TÔI CÓ NGUỒN CÁ NGỪ BỀN VỮNG?

Đúng vậy, Nguồn Cá ngừ của chúng tôi là bền vững và đây là lý do đằng sau tuyên bố này:

Mặc dù Cá ngừ AYAM BRAND™ chiếm chưa đến 0.1% sản lượng Cá ngừ thế giới hàng năm, nhưng AYAM BRAND™ cam kết trở thành một Thương hiệu đại diện cho Chất lượng và có Các hành động có trách nhiệm bằng Cam kết về Nguồn cung cấp Cá, đánh bắt Cá nghiêm ngặt và thực hành Sản xuất đem lại Sự bền vững cho Nguồn Cá ngừ.

 

Chúng tôi không có mối quan hệ trực tiếp với các tàu đánh bắt Cá ngừ vì chúng tôi chỉ làm việc với các Nhà máy đóng hộp sản xuất các sản phẩm theo thông số kỹ thuật và sự kiểm soát chất lượng của chúng tôi. Phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi là trong các Thông số kỹ thuật thu mua Nguyên liệu Cá mà chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất Cá ngừ đóng hộp.

 

Việc sử dụng các Thông số kỹ thuật nghiêm ngặt để thu mua Cá ngừ sẽ mang lại Nguồn cung cấp Cá bền vững. đó là cách chúng tôi gây áp lực cho ngành đánh bắt Cá ngừ để đạt được những tiến bộ không chỉ trong việc đánh bắt Cá ngừ bền vững mà còn trong các hoạt động sản xuất phải mang tính công bằng và tuân thủ nghiêm ngặt.
Các nhà Sản xuất đã được chọn để sản xuất cho AYAM BRAND™ phải chấp nhận các Thông số kỹ thuật cho Nguồn Cá ngừ bền vững của chúng tôi.

 

CÓ 03 NGUYÊN TẮC CHÍNH:

 1. NGUYÊN TẮC SINH KHỐI

  Là các quy tắc đơn giản để đảm bảo Tính bền vững của Cá ngừ được sử dụng trong sản xuất Sản phẩm AYAM BRAND™.

 2. NGUYÊN TẮC QUY TẮC ỨNG XỬ

  Là điều bắt buộc đối với các Nhà cung cấp của chúng tôi và các Nhà cung cấp của chính họ để đảm bảo công bằng, nghiêm ngặt trong sản xuất và kinh doanh.

 3. NGUYÊN TẮC KIẾN NGHỊ

  Những kiến nghị sẽ gây áp lực cho ngành Công nghiệp để cải thiện phương pháp đánh bắt cá.

 

1 - NGUYÊN TẮC SINH KHỐI

Quy tắc 1: AYAM BRAND™ chỉ cung cấp các loài Cá ngừ không bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương theo Danh sách Đỏ của IUCN.

Quy tắc 2: AYAM BRAND™ chỉ cung cấp các loài Cá ngừ từ Nguồn dự trữ trong Khu vực có Nguồn cá dồi dào (không bị đánh bắt cạn kiệt và sắp bị đánh bắt cạn kiệt). Nguồn dự trữ được giám sát bởi các Tổ chức quản lý nghề Cá của Khu vực (RFMO).

RFMO là Tổ chức liên chính phủ Quốc tế Quản lý sự bền vững Nguồn tài nguyên Thủy sản ở Vùng biển Quốc tế. Chúng tôi đang tuân theo Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC / iota.org) và Ủy ban Thủy sản Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC / www.wcpfc.int). Các dữ liệu về Nguồn cá được công bố bởi ISSF (Tổ chức bền vững Nguồn Thủy sản Quốc tế - http://iss-foundation.org)

Quy tắc 3: Chúng tôi không chấp nhận việc Cung cấp Cá ngừ từ việc đánh bắt Bất hợp pháp, không được Kiểm soát và không được Báo cáo (IUU).

Quy tắc 4: Chúng tôi không chấp nhận việc Cung cấp Cá ngừ từ các tàu đánh cá không được chứng nhận là thân thiện với Cá heo hoặc những người hành nghề săn Vây cá mập hoặc đánh bắt các loài có Nguy cơ tuyệt chủng.

Quy tắc 5: Thương hiệu AYAM BRAND™ chỉ sử dụng 03 LOÀI CÁ NGỪ:

 

(1) SKIPJACK TUNA (KATSUWONUS PELAMIS)

Hầu hết Cá ngừ đóng hộp của chúng tôi được sản xuất từ giống Cá ngừ SKIPJACK (49% sản lượng Cá ngừ). Cá ngừ vằn mà Thương hiệu của chúng tôi sử dụng được đánh bắt ở biển Thái Bình Dương, trong các Khu vực được WCPFC hoặc RFMO đánh giá là khỏe mạnh (không bị đánh bắt quá mức hoặc đang đánh bắt quá mức).

Trong năm 2018/2019, 100% Cá ngừ vằn của chúng tôi đã có Nguồn gốc phù hợp với Đặc điểm kỹ thuật của Nguồn Cá ngừ bền vững. thành tích này cũng đạt được trong năm 2017/2018.

Nguồn Cá ngừ vằn ở Tây Thái Bình Dương được đánh giá là khỏe mạnh. (Theo trang 44 của Báo cáo ISSF 2019-12: Hiện trạng nghề Cá thế giới đối với Cá ngừ. tháng 10 năm 2019*).

 

(2) YELLOWFIN (THUNNUS ALBACARES)

Chúng tôi sử dụng Cá ngừ YELLOWFIN (35% sản lượng Cá ngừ) cho Cá ngừ đóng hộp trong Dầu hoặc trong Nước. Ở một số nơi trên thế giới, Cá ngừ vây vàng bị đánh bắt quá mức. Thương hiệu của chúng tôi yêu cầu là Cá ngừ vây vàng phải được đánh bắt từ Tây Thái Bình Dương và được WCPFC đánh giá là Nguồn Cá ngừ khỏe mạnh.

Trong năm 2018/2019, 100% Cá ngừ vây vàng của chúng tôi đã có Nguồn gốc phù hợp với Đặc điểm kỹ thuật của Nguồn Cá ngừ bền vững. Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với thực tế là trong tương lai gần, chúng ta có thể có vài tháng mà không có bất kỳ nguồn Cá cung cấp nào từ Tây Thái Bình Dương. Để duy trì tỷ lệ bền vững 100% trên Cá ngừ vây vàng, chúng tôi đã giảm tỷ lệ của loài này trong sản xuất của chúng tôi.

Nguồn Cá ngừ vây vàng ở Tây Thái Bình Dương được đánh giá là khỏe mạnh. (Theo trang 40 của Báo cáo ISSF 2019-12: Hiện trạng nghề cá thế giới đối với Cá ngừ. tháng 10 năm 2019*).

 

(3) TONGGOL (THUNNUS TONGGOL)

Chúng tôi đã thay thế Cá ngừ YELLOWFIN bằng một loài ít được biết đến là Cá ngừ TONGGOL, trong khoảng 16% Nguồn cung của chúng tôi. Về mặt cân bằng bền vững, một loài như vậy (còn được gọi là Cá ngừ đuôi dài) thể hiện cả lợi ích và nhược điểm. về mặt tích cực, Cá ngừ TONGGOL là một loài cá ven biển được đánh bắt bởi ngư dân quy mô nhỏ tại địa phương. Nó đóng góp cho nền kinh tế địa phương và nó không được liệt kê là một loài Cá ngừ có nguy cơ tuyệt chủng. Mặt khác, các loài Cá ngừ địa phương này không được sử dụng bởi các ngành Công nghiệp chính vì chúng khó đánh bắt và sản xuất, Do đó không có giám sát chính thức về Sinh khối của chúng.

Thương hiệu AYAM BRAND™ luôn giám sát chặt chẽ thông tin và các Báo cáo từ RFMO và ISSF để cập nhật tình trạng Sinh khối của Cá ngừ vằn, Cá ngừ vây vàng và Cá ngừ TONGGOL.

 

2 - NGUYÊN TẮC QUY TẮC ỨNG XỬ

AYAM BRAND™ làm việc với các Nhà cung cấp có chung Quy tắc ứng xử cho các Nhà máy của họ và các Nhà máy của họ bắt buộc áp dụng các quy tắc ứng xử trên đối với các Nhà cung cấp.

Việc này, trong chuỗi cung ứng, sẽ mạnh mẽ góp phần vào việc cải thiện kết quả của sự bền vững Nguồn Cá ngừ của tất cả các bên và cuối cùng dẫn đến mối quan hệ cùng có lợi, lâu dài giữa các Nhà cung cấp và Các bên liên quan.

 • • Điều kiện lao động và Xã hội tuân thủ đầy đủ luật pháp của Quốc gia và các điều ước Quốc tế.
 • • Có chính sách Nội bộ để ngăn ngừa tham nhũng và hối lộ.
 • • Nhân quyền phải được Tôn trọng và Nâng cao trong Nội bộ Công ty.
 • • Chính sách Môi trường, Sức khỏe và An toàn phải được áp dụng.

để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc ứng xử của chúng tôi.

 

3 - NGUYÊN TẮC KIẾN NGHỊ

Vai trò của chúng tôi là thúc đẩy các Nhà cung cấp cải thiện các phương pháp đánh bắt.

 

Hầu hết Cá ngừ thương hiệu AYAM BRAND™ được đánh bắt từ các tàu đánh cá sử dụng lưới vây và tỷ lệ có ít lỗ nhỏ và dây.

Chúng tôi chỉ đồng ý sử dụng:

 • Lưới vây
 • Thủy sản sử dụng cần câu tay
 • Thủy sản sử dụng cần câu tay có động cơ nhỏ.

Chúng tôi không chấp nhận sử dụng:

 • Kỹ thuật câu cá hàng dài
 • Tàu thuyền đánh bắt Động vật biển có Vú, Rùa hoặc Cá mập

 

Cho đến hiện nay, các Nhà cung cấp của chúng tôi không thể phân biệt được tỷ lệ phần trăm đánh bắt Cá ngừ bằng lưới vây trên nghiên cứu so với trên thông tin của FAD vì đôi khi trong các tàu đánh cá có nhiều phương pháp đánh bắt. Tuy nhiên, chúng tôi liên tục trao đổi với các Nhà cung cấp và họ cam kết thu thập dữ liệu và chia sẻ thông tin kỹ thuật hiện sử dụng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng đánh bắt hiện tại và cải thiện thông số kỹ thuật mua hàng của chúng tôi trong thời gian sắp tới.

 

Là một Thương hiệu liên quan đến Cá đóng hộp, chúng tôi thường xuyên bày tỏ ý kiến rằng những Khu vực Bảo tồn Biển (MR) và những Khu vực Bảo vệ Biển (KBTB) nên được mở rộng và phải quản lý Hạn ngạch được đánh bắt cá dựa trên dữ liệu khoa học và đây là một công cụ hiệu quả để Quản lý và Bảo vệ Nguồn cá cho Các thế hệ tương lai.

Chúng tôi hỗ trợ thúc đẩy các Khu vực sau đây là Khu bảo tồn Biển và chúng tôi cam kết không chấp nhận cung cấp Cá từ các vùng biển này:

 • Cộng đồng Thái Bình Dương
 • Biển ROSS ở Nam Cực
 • PULAU BESAR và MERLIMAU tại MELAKA, Malaysia
 • Công viên biển PORT DICKSON ở NEGERI SEMBILAN, Malaysia
 • PULAU LIMA ở JOHOR, Malaysia
 • PULAU SONGSONG ở KEDAH, Malaysia

 

Hơn nữa, chúng tôi không làm việc với bất kỳ công ty nào đang xây dựng hoặc dự định đóng, các tàu bổ sung mới cho cá ngừ (trừ cực & dây chuyền địa phương và / hoặc đường dây).

Chúng tôi cũng đang làm việc để bổ sung thêm một chứng nhận Nguồn Cá ngừ đánh bắt bền vững bằng cần câu cho một loại ngành hàng Cá ngừ đóng hộp AYAM BRAND™, vì vậy trong tương lai gần, AYAM BRAND™ có thể cung cấp dòng sản phẩm này cho người tiêu dùng.

 

Thương hiệu AYAM BRAND công bố hàng năm một cách minh bạch và đầy đủ các dữ liệu về tính bền vững Nguồn Cá ngừ đạt được trong báo cáo hàng năm của Tập đoàn DENIS Báo cáo ESG.

 

Thương hiệu AYAM BRAND™ cam kết tính bền vững và minh bạch của chuỗi cung ứng sản phẩm của mình. Chúng tôi hoan nghênh mọi câu hỏi của bạn tại "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI".

 

 

Share This

Go To Top