VietnamVIETNAM

PREV
NEXT
 • CÁ TRÍCH

  • 425 g – Khẩu phần cho 05 đến 06 người
  • Cá Trích nguyên khúc
  • Sốt cà chua chứa lycopene chống oxi hóa

  • 155 g – khẩu phần cho 1 đến 2 người
  • Cá Trích nguyên khúc
  • Sốt cà chua chứa lycopene chống oxi hóa

Extra Virgin Olive Oil
  • 120 g – serve 1 to 2
  • Selected pieces of sardine
  • In extra virgin olive oil

Extra Virgin Olive Oil & Chilli
  • 120g – serve 1 to 2
  • Selected pieces of sardine
  • In extra virgin olive oil with Chilli

Go To Top