VietnamVIETNAM

PREV
NEXT
 • CÁ TRÍCH

  • 425 g – Khẩu phần cho 05 đến 06 người
  • Cá Trích nguyên khúc
  • Sốt cà chua chống oxi hóa

  • 155 g – khẩu phần cho 1 đến 2 người
  • Cá Trích nguyên khúc
  • Sốt cà chua chống oxi hóa

Go To Top