VietnamVIETNAM

PREV
NEXT
  • 425g – Khẩu phần cho 5 đến 6 người
  • Cá Thu nguyên khúc
  • Sốt cà chua chứa lycopene chống oxi hóa

  • 230g – Khẩu phần cho 3 người ăn
  • Cá Thu nguyên khúc
  • Sốt cà chua chứa lycopene chống oxi hóa

Share This

Go To Top